Welkom

Kun je niet inloggen?

by Uw Privacyfunctionaris -

Is het niet mogelijk om de trainingen bij ons op de website te bekijken?

Laat het ons weten!

We willen u graag helpen en zijn daarom op verschillende manier bereikbaar. 


Available courses

Het doel van deze nulmeting is het in kaart brengen van uw huidige kennisniveau van de AVG.   Er zal worden gekeken in hoeverre u de basis principes van de wet herkent en of u in staat bent deze adequaat toe te passen. 

Log in of koop de nulmeting op  http://www.privacyfunctionaris.com

Het doel van deze training is u kennis te laten maken met de begrippen 'privacy' en 'gegevensbeheer'. Daarbij laten we zien op welke wijze zij van invloed zijn op uw dagelijkse werkzaamheden, door in te gaan op de verschillende kansen, uitdagingen en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. 

Log in of koop de privacy training op  http://www.privacyfunctionaris.com

Deze cursus gaat over Data Protection Impact Assessments (DPIA's). Deze privacyrisicoanalyses zijn niet nieuw, maar werden onder de 'oude' Wet bescherming persoonsgegevens door organisaties die bewust met privacy bezig waren uitgevoerd op hun (belangrijke) processen. 

In de AVG zijn DPIA's voor bepaalde soorten verwerkingen van persoonsgegevens wettelijk verplicht gesteld. 

Je voert een DPIA uit om inzicht in de privacyrisico's van verwerkingen van persoonsgegevens en de maatregelen die nodig zijn om de risico's weg te nemen dan wel te verminderen. Met een correct uitgevoerde DPIA laat je naleving van de AVG zien. 

Deze cursus gaat in op het correct uitvoeren en bijhouden van een DPIA's. Hiermee borg je de privacy compliance op de lange termijn. 


Met de komst van de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor platformen is het belangrijk om de gevraagde maatregelen goed op orde te hebben. 

 Voor grote bedrijven (Google of Amazon) spreken bepaalde procedures, zoals klachten afhandeling, KYC of retourbeleid, van zich zelf omdat het zogeheten "best-practises" zijn. 

Echter wordt het voor nieuw beginnende platforms belangrijke om aan deze compliance voorwaarden te werken voordat ze op de markt gaan.